cHELLo

Well, it seems I’m finally off the hook. After 2 years of fighting, the nightmare seems over. ‘Cept, I’m not totally sure. Read a few excerpts of my problems and complaints here.
So, the saying goes, don’t wake up sleeping dogs. Well, sleeping dogs that keep sleeping will eventually die. Horribly. Do the math, I’m a nice guy. So, here goes:

Geachte UPC,

Heden ontving ik een brief van de u en mij welbekende 3de partij Intrum Justitia. Ik quote:


Den Haag, 20-01-2004

Geachte mevrouw/heer.

In bovenstaande zaak kunt u de door ons verzonden aanmaning als “niet verzonden” te beschouwen.

Onze opdrachtgever heeft ons inmiddels verzocht de zaak te sluiten.

Wij bieden u onze excuses aan voor de eventuele ontstane overlast.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

Elk normaal mens zou een luid vreugdekreet slaken en de zaak inderdaad als gesloten beschouwen. Ik ben anders, helaas. Met een gezond verstand, houd ik mijn adem nog altijd, spreekwoordelijk, in.

Ik vertel u, mijn psychiater heeft mij gediagnoseerd als zijnde lijdend aan aan UPC-complex. Een nieuw maar ondertussen ingeburgerd term. Mijn collega, moet u weten, had voor zowel zichzelf als voor bekenden UPC/Chello Internet via de Kabel aangevraagd. Problemen alom. Ook Intrum Justitia komt hier ter sprake. Ook onterecht. U raadt het nooit, maar een paar weken geleden vertelde hij me dat hij door zijn psychiater (niet dezelfde als de mijne) was gediagnoseerd met, en echt, u raadt het nooit, een UPC-complex. Maar ik wijk van mijn echte doel af.

Mijn ervaringen zijn over het algemeen genomen, allemaal slecht. Dus daarom wilde ik na de torenhoge kosten die de afgelopen 2 jaar zijn gemaakt, graag nog een postzegel besteden om een allerlaatste brief van u te ontvangen.

Mijn angst gaat vooral uit naar, bijvoorbeeld:
– U heeft Intrum Justitia verzocht de zaak te sluiten, MAAR u heeft een gemenere bulldog in de startblokken klaarstaan.
– Op een later tijdstip neem ik een ander product van u af (bijv. UPC Digital of Cinenova), en door een systeemfout komt alles weer opborrelen. Weer 2 jaar lang torenhoge fax/telefoon/brief kosten en de meekomende slapeloze nachten.

Mijn vraag is dus simpel. Graag een laatste brief, het liefst ondertekend door een hoge functionaris binnen uw bedrijf, ter bevestiging dat de zaak echt gesloten is. Deze kan ik dan inlijsten, en hoef ik hopelijk er nooit meer uit te halen (u weet wel, als bewijs, mocht er ooit een vervolg komen op de net afgelopen nachtmerrie). Het feit blijft dat ik eigenlijk geld terug moet krijgen i.p.v. geld moet betalen, maar dat terzijde. Liever een frisse start, dan een buidel vol met geld, zeggen we maar.

Met bonkend hart, verblijf ik,

KaNam Ung

Btw, don’t expect an answer soon, usually it takes 3+ months.