Injustice

Aan:
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Rotterdam, 16-01-2008

Betreft: bezwaarschrift met beschikkingsnummer xxxxxxxxxx

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs mocht ik kennis nemen van een door U opgelegde sanctie naar aanleiding van een vermeende overtreding te Rotterdam. In de bijlage A vind U een kopie van de beschikking.

Bij deze teken ik hier beroep aan, hetgeen verduidelijkt zal worden in het volgend betoog.

Mijn twijfel over de gemeten snelheid (63 km/h op een plaats waar 50 km/h mag) is zeer groot. Dus om maar gelijk met de deur in huis te vallen, heb ik ten eerste recht op een kopie het ijkrapport (meest recent, maar voorgaande de datum van dit incident).

Daarnaast heb ik natuurlijk recht op de foto waarop ik geindentificeerd zou zijn.

Mijn twijfel is namelijk onderbouwd door het feit dat ik op PRECIES dezelfde plek meerdere keren ben geflitst. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen zou je kunnen zeggen, maar het toch nu al de derde keer.
U begrijpt dat mijn verbazing groot is, en daarom heb ik de gevraagde documenten nodig voor mijn analyse. Ik ben namelijk van mening dat ik een van de meest defensieve autobestuurder ben in Rotterdam en omstreken, en tevens heb ik langdurig de verkeerssituatie kunnen bestuderen (met dank aan Google Earth vraag ik u Bijlage B erbij te pakken).
Zoals u ziet is mijn route duidelijk. Bij de eerste pijl, moet een scherpe bocht genomen worden en moet er nog langzaam vaart gemaakt worden. Mijn eerste en tweede bekeuringen kwamen kort na elkaar aan, en sindsdien had ik het vermoeden dat er agenten schuil hielden bij Punt 1, de Texaco tankstation. Sindsdien houd ik me keurig aan de snelheid (naast het feit dat ik niet eens 60km/h kan rijden in zo’n korte afstand). Vanaf Punt 1, begint ook de afscherming van vangrail aan beide kanten van de weg. Fietsers en voetgangers kunnen deze plek al lang niet meer bereiken. Bij Punt 2 zijn we al een hele eind hoger, en dit is een brug (circa 10 meter hoog). Behalve de naar boven geklommen stoere zelfdoder, zal hier nog steeds geen gevaar op de loer liggen. We beginnen nu bergafwaarts te rijden wat misschien voor een iets hogere snelheid kan zorgen, maar tevens rijden we nu richting de snelweg. Bij Punt 3 staat weliswaar een stoplicht, maar deze is makkelijk in te schatten door goed onbelemmerd zicht. Bij Punt 4, enkele meters na de stoplicht staat er al een 70 km/h bord. Begrijpelijk, het is immers de aanloop naar de snelweg. Nog steeds is de route afgescherm door vangrails.

U ziet mijn dilemma, zelfs als er hier snelheidsovertredingen plaatsvinden, moet ik mijn burgerplicht nakomen en u respectvol doch aandringend verzoeken het politie-apparaat beter in te zetten bij plekken waar het meer noodzakelijk is (ik noem bijv. smalle en drukke wegen, waar veel te hard wordt gereden en veelvuldig gevaarlijke maneuvres plaatsvinden).
Op dit moment wordt er zelfs gevochten om een plekje op deze Vaanweg, gezien mijn eerdere bekeuringen binnen de 2 weken door verschillende teams waren geconstateerd (namelijk Pol. R’dam Verkeershandhavingen en Pol. R’dam-Rijnmond EXO UE1). Dit is dus puur om het gemak en het geld dat binnenstroomt, niet om Rotterdam veiliger te maken. Daarom eis ik bij deze ook de notulen van de hierna plaatsgevonden taakbesprekingen tussen de diverse korpsen inzake verkeersveiligheid en meer logische controlepunten.

Ten slotte, erg grappig dat quantum mechanica hier ook ter sprake komt (een geobserveerde element wordt door de observatie zelf veranderd). Gelijkwaardig daaraan, wordt een volledig veilige situatie juist door de politie onveilig gemaakt. Zoals ik eerder opmaakte was er geen gevaar te zien op de weg, maar juist door de aanwezigheid van een eventueel epileptisch aangelegd agent, kan hij zich uit zijn passagiersstoel wringen en met spastisch bewegingen over de vangrail struikelen. Vandaar dat ik de genomen foto ook nodig heb, zodat ik via triangulatie kan uitzoeken waar ik in de voorheen veilig geopperde dichte bebossing moet opletten voor schuildhoudend gevaar.
Via die onderzoek, kan ik trouwens ook nog veel geld winnen. Met collega’s en vrienden ben ik de weddenschap aangegaan dat de politiekorps vast flauw genoeg is om binnen een afstand van 50 meter te gaan staan van de eerder genoemde 70 km/h bord.

In afwachting van Uw antwoord,

KaNam

Bijlage A: Kopie beschikking.
Bijlage B: Satellietweergave met verduidelijkingen van desbetreffende plaats van vermeend delict.

bezwaarschrift

Leave a Reply


Warning: Undefined variable $user_ID in D:\Abyss Web Server\htdocs\wp-content\themes\green\comments.php on line 74

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.